Mantelzorgcafé 11 mei te Franeker

Franeker – Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 11 mei het Mantelzorgcafé, met als thema: De WMO casemanager. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “De WMO casemanager”.

Tijdens deze avond staat de vraag centraal: Wat kan de WMO casemanager voor u als mantelzorger betekenen?

De heer Thomas Frijling, werkzaam als WMO casemanager bij de dienst SoZaWe Noardwest Fryslân, gaat ons hier het antwoord opgeven.

Hij geeft uitleg over de mogelijkheden voor mantelzorgers m.b.t. ondersteuning bij hun taak. Hoe werkt het WMO loket en wat kan het Wmo-loket voor mantelzorgers betekenen in praktische zin.

 

Locatie: Het koffiehuis in De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl