Mantelzorgcafé 9 maart in De Skûle

Franeker – Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel is in januari gestart met het Mantelzorgcafé. Vier keer per jaar wordt er op de tweede woensdag van de maand een Mantelzorgcafé georganiseerd, tot aan de zomervakantie zijn dit devolgende data: 9 maart en 11 mei. Dit mantelzorgcafé is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “De Mantelzorgmakelaar”.
De heer Arjen Kuiper zal deze avond aanwezig zijn om over zijn werk als mantelzorgmakelaar in Friesland te vertellen.

Locatie: Het koffiehuis in De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur.
De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!