Burgemeester Waanders bij 100-jarige op de koffie. © Foto Ubbo Posthuma

Mevrouw G. de Haan-Schiphof viert 100ste verjaardag

Op woensdag 7 december bracht burgemeester Marga Waanders de felicitaties over aan mevrouw Geerte de Haan-Schiphof uit Sint Annaparochie. Op deze dag werd zij 100 jaar. 

Groot, sportief gezin

Geerte de Haan-Schiphof groeide op in een gezin met vier broers en een zus in Berltsum. Haar vader was tuinder. In drukke tijden werd er van de kinderen verwacht dat ze hielpen op het bedrijf. Op latere leeftijd had Geerte zo nu en dan een rol op de kwekerij, zoals chef bij het druivenkrenten. Het gezin was sportief, zelf deed Geerte veel aan gymnastiek. Ook wandelen was haar liefhebberij. Ze liep een aantal keren de Elfstedentocht. Een kruisje hangt nu nog in haar kamer. 

Van Berltsum naar Surhústerfean

Geerte woonde lange tijd samen met haar echtgenoot Andries aan de Achteromdyk (later de Hofsleane) in Berltsum. Andries was werkzaam in de aardappelhandel en samen werkten ze als beheerders in De Friesche Club – tegenover de Harmonie – in Leeuwarden. Later kwamen ze terecht in Surhústerfean, in de kledingzaak van de familie van der Lijn. Geerte was daar verkoopster en haar man werkte in de boekhouding.

Vrije tijd

In haar vrije tijd las Geerte alle boeken van Konsalik. In de zomer verbleven ze jarenlang op de camping In de Lijte in Grou. Als gepensioneerden keerden Geerte en Andries terug naar Berltsum, aan de Keats. Toen haar echtgenoot overleed, verhuisde Geerte naar Berlinghahiem. Na een val moest Geerte herstellen en kwam terecht in de Parrebeam in Sint Annaparochie.