Muzikale, informatieve middag Professorenwijk

Woensdag 15 mei organiseerde de wijkraad Professorenwijk in samenwerking met Saxenoord een koffiemiddag in de VBG kerk aan de Prof. Holwardastraat te Franeker.

Het Gebiedsteam en Accolade waren aanwezig om informatie te verstrekken en tevens was er gelegenheid tot het stellen van vragen. De muzikale omlijsting werd verzorgd door Het Schorre Keeltje uit Saxenoord.

Dit koor bestaat uit bewoners, familie en vrijwilligers en staat garant voor plezier, herkenbare meezingers en onderlinge verbondenheid. Het werd een waardevolle en gezellige middag met een gevarieerd programma.