Negen inwoners van Waadhoeke ontvangen koninklijke onderscheiding *foto’s*

Op vrijdag 26 april 2024 ontvangen negen inwoners van gemeente Waadhoeke een koninklijke onderscheiding tijdens de jaarlijkse lintjesregen. Twee personen worden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De andere zeven personen worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De uitreiking van de lintjes vindt plaats in de raadszaal van gemeente Waadhoeke in Franeker.

In een bomvolle raadszaal werden de koninklijke onderscheidingen uitgereikt door de Burgemeester  Marga Waanders en las de Kinderburgemeester Tijmen nog een mooi gedicht voor, De Burgemeester ging alle aanwezig voor in het zingen van het Wilhelmus, wel met de vraag om zo snel mogelijk in te vallen en mee te doen! Na afloop was er tijd om de gedecoreerden te feliciteren en dat alles onder het genot van een hapje en een drankje.

Jantje Brinkman-Dijkstra (77 jaar) uit Dronryp – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

De rode draad in het vele vrijwilligerswerk dat Jantje doet is de kerk. Jarenlang was ze scriba van twee regionale kerkvergaderingen van de Protestantse Kerk Nederland. Eerst van de Classis Leeuwarden en daarna van de Classis Fryslân. Zelfs tijdens haar vakanties was Jantje bereikbaar. Nog steeds zet ze zich vol energie in als preekvoorziener van de Protestantse Gemeente Dronryp, als lid van de identiteitscommissie van verzorgingshuis Nij Statelân en als cliëntenraadslid van de verzorgingshuizen van Palet in Noord-Friesland. In het verleden konden ook onder andere Humanitas en het Koninklijk Toonkunstkoor Concordia op Jantje rekenen.

Johannes Wolbers (68 jaar) uit Oosterbierum – Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Johannes heeft een groot en warm hart voor de mienskip. Voor zijn eigen dorpsgenoten in Oosterbierum, maar ook voor anderen ver buiten de gemeentegrenzen. Een halve eeuw al zet hij zich onvermoeibaar in voor de medemens. Er is praktisch geen vereniging of organisatie in Oosterbierum waarvan Johannes geen bestuurslid is geweest. Van kerk tot kaatsvereniging en van dorpshuis tot dorpsbelang. Zijn sociale betrokkenheid blijkt ook uit het feit dat hij zeventien jaar lang deel uitmaakte van de Werkgroep Roemenië.

 Johannes de Boer (70 jaar) uit Deinum – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Als Johannes vroeger thuiskwam van zijn werk, bleef hij niet op de bank zitten. Johannes voelde en voelt zich betrokken bij de kerk en verenigingen als Dorpsbelang, Sportferiening Deinum en de begrafenisvereniging. En bij de inwoners van zijn dorp Deinum. Ruim veertig jaar al zet hij zich met hoofd, hart en handen in voor de samenleving.

Dirk Elsma (72 jaar) uit Dronryp – Lid in de Orde van Oranje Nassau

De handen uit de mouwen en afspraak is afspraak. Dat zou de lijfspreuk van Dirk kunnen zijn. Gemiddeld minimaal zestien uur per week zet hij zich onvoorwaardelijk in voor tal van projecten in Dronryp. Een dorp dat veel aan Dirk te danken heeft. Dorpsbelang Dronryp, Stichting Molens in Menaldumadeel, MFA d’âld skoalle, Werkgroep Biodiversiteit Dronryp en Iepenloftspul Dronryp: allen kunnen rekenen op zijn onvoorwaardelijke inzet. Het Iepenloftspul zelfs al drie decennia lang.

 Willem Koopmans (70 jaar) uit Franeker – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ruim twintig jaar geleden kreeg de echtgenote van Willem een hersenbloeding. Sindsdien kan zij elke dag rekenen op zijn liefdevolle zorg. Daarnaast klust Willem belangeloos voor het Keatsmuseum, kaatsvereniging Jan Bogstra en de Botniastins. Tweede Pinksterdag is voor hem een extra bijzondere dag, want Willem is rayonhoofd van de Fietselfstedentocht. Zijn liefde voor de medemens blijkt ook uit zijn voorzitterschap van de Protestantse Gemeente Franeker.

Jochum Jan Pottinga (81 jaar) uit Franeker – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Na zijn pensioen was er voor Jochum Jan geen sprake van stilzitten. Als chauffeur voor zorgboerderij Slachtehiem bezorgde hij jarenlang hulpbehoevenden een prachtige dag. Ook bijvoorbeeld Humanitas, het Keatsmuseum en de Agrarische Dagen konden op hem rekenen. En met veel plezier doet Jochum Jan nog steeds klusjes bij eenzame, bejaarde en minderbedeelde mensen.

Libbe Riemersma (78 jaar) uit Franeker – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Tal van verenigingen en stichtingen konden en kunnen blindvaren op de financiële expertise van Libbe. Bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente Franeker, Franeker Tennis Club en Fietspont Keimpetille. Als ‘ponghâlder’ van deze fietspont paste hij goed op de centen: schippers mochten van Libbe maximaal één koekje bij de koffie.

Ludwig Seerden (61 jaar) uit Franeker – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Al sinds 1982 levert Ludwig een welkome bijdrage aan de oudste sportklassieker van Nederland: de PC. Daarnaast was hij jarenlang voorzitter van Kaatsvereniging Jan Bogstra. En als echte Franeker heeft hij ervoor helpen zorgen dat het Lanenkaatsen in Harlingen weer nieuw leven is ingeblazen. Ludwig is een boppeslach voor de Friese kaatssport.

Minze Tolsma (80 jaar) uit Franeker – Lid in de Orde van Oranje Nassau

Maar liefst 24 jaar was Minze boekhouder en penningmeester van de Christelijk Gereformeerde kerk De Voorhof in Franeker. Nog steeds is hij koster bij deze kerk. Als lid van de werkgroep HarFra, een samenwerking van leden van de vrijgemaakte kerk in Harlingen en Franeker, hielp Minze door acties in Satu Mare, Roemenië een bejaardenhuis te laten bouwen.

 Inzet voor maatschappij en mienskip

De negen inwoners ontvingen een lintje voor hun bewonderenswaardige, belangeloze inzet voor maatschappij en mienskip. Vaak decennialang al zijn zij in de weer voor anderen. De bovengenoemde activiteiten zijn slechts een greep uit al het werk van deze onmisbare vrijwilligers. Vijf van de uit te reiken lintjes gaan naar inwoners van Franeker, twee lintjes naar bewoners van Dronryp, één lintje naar een Oosterbierumer en één lintje naar een Deinumer. Acht mannen en één vrouw. De gemiddelde leeftijd is 73 jaar: de benjamin is 61 jaar, de nestor van het stel 81 jaar. 

Aanmelden koninklijke onderscheiding 2025

Ken je iemand in jouw omgeving die je ook voor wil dragen? Doe dit dan uiterlijk 1 juni 2024. Stuur een e-mail naar het bestuurssecretariaat van de gemeente: bestuur@waadhoeke.nl. Kijk op www.waadhoeke.nl/organisatie/koninklijke-onderscheiding-aanvragen voor meer informatie over het aanvragen van een lintje.

error: Bericht Beveiligd!