Nieuwe afvalcontainers met chip in Franekeradeel

Franeker РOm de afvalinzameling in de gemeente Franekeradeel nog duurzamer te laten verlopen worden vanaf 4 april door Omrin nieuwe vuilniswagens in gebruik genomen die op aardgas rijden. Deze nieuwe vuilniswagens geven een minimale CO2-uitstoot en geluidshinder. Bij dit nieuwe inzamelsysteem ontvangt ieder huisadres in Franekeradeel nieuwe bijpassende afvalcontainers.

Nieuwe containers
Ieder huisadres ontvangt twee nieuwe containers: een grijze voor restafval en een groene voor gft-afval. De nieuwe containers zien er iets anders uit, ze hebben een zogenaamde opnamekraag. Aan deze kraag worden ze opgetild om geleegd te worden in de vuilniswagen. De vuilniswagen kan twee containers tegelijk legen.
In de binnenstad verandert er niets aan de manier waarop de containers aan de weg gezet moeten worden. Daarbuiten verandert er wel iets: de nieuwe containers moeten in setjes van 2 tegen elkaar aan worden neergezet. Tussen de sets containers moet een afstand van minimaal 50 cm worden aangehouden. De containers moeten met de opnamekraag naar de weg toe worden neergezet, omdat de vuilniswagen de containers anders niet kan oppakken.
De nieuwe containers bevatten een chip die met een unieke code gekoppeld is aan uw adres. Met deze chip krijgen we beter inzicht in het aanbod van containers en kunnen we gestolen en vermiste containers beter opsporen.

Wat betekent dit voor u?
Binnenkort ontvangt u een brief thuis waarin precies staat aangegeven op welke datum u de nieuwe containers krijgt en wanneer deze voor het eerst worden geleegd. Ook staat aangegeven wanneer de oude containers voor het laatst geleegd worden, en wanneer de oude containers worden opgehaald. De oude containers krijgen een tweede leven.
De dag waarop de groene en grijze container geleegd wordt, verandert niet. Het tijdstip kan wel afwijken van wat u gewend was. Wij verzoeken u dan ook om op de dag dat u de nieuwe container aan de weg zet dit om 7.30 te doen. Onderstaand treft u de afvalkalenders.

Afvalkalender 2011 gft
Afvalkalender 2011 grofvuil
Afvalkalender 2011 restafval

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen. Neem dan tijdens kantooruren contact op met het KCC (Klantcontactcentrum), telefoon 0517-380380. De medewerkers helpen u graag.

error: Bericht Beveiligd!