Nieuwe waterleiding onder het van Harinxmakanaal *film*

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het aanbrengen van een nieuwe waterleiding onder het van Harinxmakanaal in Franeker, over een lengte van ruim 400 meter wordt deze ondergronds geboord.

Rinus Bouma maakte beelden van deze eerste voorbereidingen en volgt de ontwikkelingen op de voet en wij zullen deze dan ook met u delen.

Start

Het startpunt ligt bij Roordastate en het eindpunt is de Oostelijk Industrieweg, het diepste boorpunt is 20 meter! In het filmpje wordt door Theo van de Heide uitgelegd wat er precies gedaan wordt en ook Jan Hiemstra vertelt ons precies hoe de buizen aan elkaar worden gelast, voordat de ze tunnel in worden getrokken. Een bijzonder project.

Vervolg

Maandag beginnen ze boren en dat zal ongeveer een week duren. Wordt vervolgd…

error: Bericht Beveiligd!