Noardwest-Fryslân aan de slag met kwaliteit van leven

De regio Noardwest-Fryslân dient een aanvraag in voor een Regio Deal. In Noardwest-Fryslân werken de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en regiopartners samen aan het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat, omdat die onder druk staat. De samenwerkende overheden en de partners uit het onderwijs en bedrijfsleven hopen en verwachten dat de aanvraag tot een succesvolle Regio Deal leidt.

Regio Deals

Samen met de lokale en regionale overheden en regiopartners wil de Rijksoverheid de kracht van Nederlandse regio’s versterken. Daarvoor biedt het Rijk de mogelijkheid aan regio’s om een Regio Deal in te dienen. Voor de huidige ronde Regio Deals is landelijk een budget van € 950 miljoen beschikbaar. Het Rijk gaat er vanuit dat de lokale en regionale partners evenveel bijdragen aan de Regio Deal als het Rijk. De aanvraag van regio Noardwest-Fryslân gaat over het versterken van het woon- en vestigingsklimaat. Het draait daarbij om de brede welvaart, de kwaliteit van leven. De driehoofdlijnen van de aanvraag zijn:

  • nieuwe economie
  • kwaliteit van leven voor de bewoners
  • zorg voor bodem, landbouw, landschap, waterbeheer en energie.

Welke partijen dienen deze deal in?

De gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân dienen samen een aanvraag voor de Regio Deal in bij het Rijk. Belangrijke regiopartners uit onderwijs en bedrijfsleven ondersteunen de aanvraag. De gemeenten Waadhoeke en Harlingen vallen geheel onder de Regio Deal, voor Leeuwarden gaat het vooral om het gebied van de gemeente dat eerder onder Leeuwarderadeel en Littenseradiel viel. Voorafgaand aan het indienen van de aanvraag, doorliepen de samenwerkende partijen een uitgebreid voorbereidingstraject. De uiteindelijke aanvraag dient door één overheid ingediend te worden, daarom treedt de gemeente Waadhoeke namens de vijf samenwerkende overheden als penvoerder op.

Wat vraagt de regio Noardwest-Fryslân aan?

De regio Noardwest-Fryslân vraagt een bijdrage van € 20 miljoen van het Rijk. De vijf overheden hebben de intentie uitgesproken om ieder een passend aandeel te leveren zodat voldaan wordt aan de cofinancieringseis van € 20 miljoen. Als het Rijk de aanvraag accepteert, dan overlegt zij hoe de Regio Deal concreet ingevuld gaat worden en welk bedrag daarvoor beschikbaar komt. Ook de benodigde cofinanciering vanuit de regio Noardwest-Fryslân voor de Regio Deal wordt dan concreet ingevuld.