Vandaag de dag van de mantelzorger, gemeente Waadhoeke geeft blijk van waardering

Gemeente Waadhoeke hecht veel waarde aan de mantelzorgers in de gemeente. Een mantelzorger kiest er niet voor om te gaan zorgen: het overkomt je, omdat je een emotionele band hebt met degene die zorg nodig heeft.

Elke gemeente mag op haar eigen manier invulling geven aan de waardering van mantelzorgers. Gemeente Waadhoeke kiest er in 2022 voor om mantelzorgers te waarderen met een geldbedrag van € 50,-. U kunt tot uiterlijk 31 december 2022 mantelzorgwaardering aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Gemeente Waadhoeke wil graag alle mantelzorgers waarderen die langdurige en intensieve mantelzorg in de thuissituatie verlenen. Bent u mantelzorger of bent u zorgvrager en wilt u uw mantelzorger waarderen? Vraag dan gezamenlijk de mantelzorgwaardering aan via www.waadhoeke.nl/mantelzorgwaardering

Wethouder René de Vries geeft aan: “De verhalen van mantelzorgers betekenen veel voor me. Ik ben zelf mantelzorger voor mijn vader en ik weet hoe dankbaar het is. Iedere dag zorgen voor een ander, zonder iets terug te verlangen. Maar het kan ook moeilijk zijn. Om het vol te kunnen houden, moet je ook goed om jezelf denken. Het Centrum Mantelzorg Waadhoeke kan daarbij helpen. Met deze mantelzorgwaardering 2022 willen we als gemeente onze waardering voor jullie inzet laten zien.”

Voorwaarden

  • De zorgvrager woont in de gemeente Waadhoeke.
  • De mantelzorger verleent langer dan zes maanden en meer dan acht uur per week mantelzorg.
  • De mantelzorger verricht taken die de zorgvrager zelf niet meer kan doen. Die hulp is meer dan de normale, dagelijkse zorg tussen partners, ouders,
  • Inwonende kinderen of andere huisgenoten. Denk aan: persoonlijke verzorging, psychische begeleiding.De mantelzorger wordt niet betaald door de zorgvrager. De mantelzorger is 18 jaar of ouder; ben je jonger meld je dan bij Centrum Mantelzorg Waadhoeke voor een bioscoopbon. Mail naar: m.elsenbroek@deskule.nl

Andere regels van de mantelzorgwaardering 2022:

  • Per zorgvrager of als mantelzorger kunt u één keer de mantelzorgwaardering 2022 aanvragen. 
  • De aanvraag voor de mantelzorgwaardering kunt u van 10 november tot uiterlijk 31 december 2022 indienen.

Bron: Gemeente Waadhoeke