Nog nooit eerder vertoond: Franeker wint NK 50+

In Pingjum streden 19 parturen om het Nederlands Kampioenschap heren 50+.Na een 5-tal jaren in St. Nicolaasga, waar k.v. De Oorsprong de organisator van dit kampioenschap was, werd de 6e editie van het NK dus in Pingjum gehouden. De favorieten waren op voorhand, titelverdediger Harlingen, tweevoudig winnaar Berltsum en Franeker dat dit jaar tijdens de generale in Exmorra opnieuw had laten zien dat er rekening met het partuur uit “De Kaatsstad” moest worden gehouden.

Alle drie de favorieten kenden een prima start, Harlingen versloeg vrij eenvoudig het partuur van Heerenveen 5-2 6-0, Berltsum won van Easterein met dezelfde cijfers. Franeker kwam onnodig op een 1-3 en 0-6 achterstand tegen Dronryp, maar wist met prima spel het tij tijdig te keren en won uiteindelijk gemakkelijk met 5-3 6-4.

In de 2e omloop trad Berltsum aan tegen het partuur van Jorwert met als grote man Piet Zondervan. Het werd een partij waarin het stuivertje wisselen was, dan weer Berltsum aan de leiding, dan weer was het initiatief bij Jorwert. Uiteindelijk leek de winst naar Jorwert te gaan, maar bij de stand 5-5 6-6 ging het mis bij het verdedigen van een kaats op de boven, de prima opgeslagen bal werd niet juist verwerkt en daardoor ontsnapte Berltsum. Harlingen moest het vervolgens opnemen tegen het degelijk kaatsende partuur van St. Annaparochie, breekpunt in deze wedstrijd was het uitvallen van Pollie Kwast, bij een opslag in het 3e eerst scheurde hij een pees onder zijn knie en moest in een ambulance het strijdtoneel verlaten. Harlingen, met invaller Wiebe Dijkstra (75 jaar) wist zich door extra inspanningen, te herstellen van deze tegenslag, maar kon niet voorkomen dat St. Anna op 5-5 6-4 met de winst aan de haal ging en met een stand nummer in de 3e omloop al zeker was van een prijs.

De mannen van Jan Bogtstra kenden weinig problemen met het partuur van Sexbierum-Pietersbierum getuige de 5-1 6-2 overwinning.

In de 3e omloop troffen 2 favorieten elkaar, Berltsum als tweevoudig winnaar moest het opnemen tegen Franeker. Door goed opslagwerk van Jan van der Meulen en Ludwig Seerden  en prima perkspel van Jan Sipma werd het nooit echt een wedstrijd. De Franekers waren heer en meester en wonnen terecht met 5-1 6-6.

Ondertussen had St. Nicolaasga zich ontdaan van Goutum (5-3 6-6), Makkum (5-3 6-0) en OKK Beetgum (5-2 6-2). En door een staand nummer in de halve finale waren zij al zeker van een 2e prijs.

Franeker en St. Anna troffen elkaar in de halve finale, waarbij de wedstrijd aanvankelijk gelijk bleef opgaan, Jan Dijkstra had met zijn “gehandschoende” en vaak scheve opslag redelijk succes bij Jan Sipma, maar de slagkracht van het sterke Franeker partuur ondersteund door een bijna foutloze opslag van Jan van der Meulen en voorbestopslager Ludwig Seerden gaf uiteindelijk de doorslag, door de 5-4 6-4 winst konden de mannen van Jan Bogtstra zich opmaken voor de eerste finale tijdens het NK 50+ in haar ruim 120 jarige bestaan.

Door de hitte werd het steeds meer een uitputtingsslag, mede door het feit dat er totaal geen wind stond en er dus weinig verkoeling was. Na het spelen van het Friesvolkslied was er direct het initiatief bij de Franekers, ze namen snel een 2-0 en 3-1 voorsprong, bij de stand 3-1 6-6 viel de prima opgeslagen bal van Ludwig precies op de kwaadlijn waardoor het niet 4-1 maar 3-2 werd. Franeker nam direct een 4-2 voorsprong maar St. Nicolaasga wist zich terug te vechten tot 4-3. De beslissende bal viel op 4-3 6-6 toen de prima opgeslagen bal tussenin leek te verdwijnen, maar met een uiterste krachtinspanning werd de beoogde zitbal omgetoverd tot een geweldige hercules, niet 4-4 maar 5-3 voor Franeker. Hiermee was de weerstand bij de mannen van KV De Oorsprong gebroken. Met een geweldige bovenslag van Jan Sipma op de stand 5-3 6-2 werd KV Jan Bogtstra voor het eerst in haar bestaan winnaar van de titel in de oudste klasse.

Uitslag:

1e Prijs Franeker, Jan van der Meulen, Jan Sipma en Ludwig Seerden

2e Prijs St. Nicolaasga, Jan Buitenga, Ferdinand van der Werf  en Tiede Boorsma

3e Prijs St. Annaparochie, Jan G. Dijkstra, Anton Kingma en Johan Hiemstra

50 plus