Noodopvang in Franeker van de baan

De noodopvang in Hotel de Valk in Franeker is van de baan. Dat heeft de gemeente Franekeradeel van het COA te horen gekregen. Direct omwonenden zijn hierover eind vorig week geïnformeerd. De stroom vluchtelingen is kleiner dan verwacht, waardoor er minder behoefte is aan noodopvanglocaties.
De gemeente wacht nog op de officiële bevestiging van het COA.
Toch wilde zij wel vast de omwonenden direct informeren.

Opvang vluchtelingen in de toekomst

Op dit moment liggen er bij Franekeradeel geen concrete verzoeken meer voor een noodopvang of AZC vanuit het COA. De gemeente ziet het nog wel steeds als haar verantwoordelijkheid om aan de opvang van vluchtelingen mee te werken. Bijvoorbeeld door te kijken waar statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) gehuisvest kunnen worden. “We hopen deze mensen een goede plek binnen onze gemeenschap te bieden”, aldus burgemeester Eduard van Zuijlen. “Dat geeft weer extra ruimte in de bestaande AZC’s”. In Fryslân trekken de gemeenten samen op in het huisvesten van statushouders.

error: Bericht Beveiligd!