Open dag Bunker Tzummarum

Tzummarum – De bunker bij ‘Koehoal’ bij Tzummarum kan eindelijk opgeknapt worden. Het geld wat daarvoor nodig is is bijelkaar gebracht. Twee jaar terug werd de bunker van de sloop gered. De gemeente Franekeradeel, de provincie ,en het waterschap en Stichting Ny Bethanië hebben 40 duizend euro bij elkaar gebracht. De renovatie zal binnenkort beginnen. Voor het stormseizoen moet het werk klaar zijn .