OPEN DAG Stichting Walle de Vries Franeker

logo WDVFraneker – Aanstaande zaterdag 1 juni heeft Stichting Walle de Vries van 10.00 t/m 17.00 haar deuren geopend voor iedereen die geïnteresseerd is . Op deze dag zullen de hulpverleners u uitleggen, hoe wij als stichting werken  en hoe wij onze jongeren begeleiden. Sinds 1 januari van dit jaar is Stichting Walle de Vries een woongroep gestart, die jongeren een onderdak geeft en zorg aanbiedt die deze jongeren zo hard nodig hebben

Walle de Vries (1943 – 2002) vond het belangrijk dat jongeren onvoorwaardelijk, de zorg krijgen die zij nodig hebben.

Met deze woorden in het achterhoofd, is Maria de Vries Stichting Walle de Vries begonnen. Op Zevenhuizen 53 te Franeker is vorig jaar een woonhuis gerealiseerd die speciaal ingericht is, om jongeren met een beperking een dak boven het hoofd te geven en de individuele zorg te bieden die zij nodig hebben en dit 24 uur per dag.
De doelgroep van Walle de Vries bestaat in algemene zin uit jongeren die op basis van een indicatie jeugdzorg, indicatie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) of een persoonsgebonden budget (PGB) zorg kunnen inkopen.

Stichting Walle de Vries vind dat deze jongeren ook de kans moeten krijgen, zoals wij die allemaal krijgen in onze levens.

Voor meer informatie verwijs ik u graag door naar onze website  www.stichtingwalledevries.nl

Wij hopen u zaterdag 1 juni onder het genot van een bakje koffie te mogen begroeten

Stichting Walle de Vries
Zevenhuizen 53
8801 AW Franeker

0517-852727

huis wdv