Plaatsnaam Franeker & gemeente ter discussie

logogemeenteFraneker –(LC) ‘Bent u voor of tegen wijziging van de naam van de gemeente en de stad en de dorpen naar het Fries?’ Dat is de vraag die de inwoners van Franekeradeel volgend jaar krijgen op het referendum ‘Fryske Plaknammen’ in de gemeente. Het referendum wordt gehouden tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen.

De raad besloot al eerder dat het referendum wordt gehouden, maar de vraagstelling was nog open. De PvdA, VVD en Gemeentebelangen wilden de vraag beperken tot de dorpsnamen, maar de burgers mogen zich in het referendum ook uitspreken over een andere naam voor de gemeente en de stad Franeker.