Plakkaat van Verlatinghe: historisch hoogtepunt – college Harry Daemen

Het Plakkaat van Verlatinghe is in de context van de zestiende eeuw revolutionair: een land zweert zijn koning af. Harry Daemen vertelt over dit hoogtepunt in de Nederlandse geschiedenis tijdens een publiekscollege op woensdag 3 juli bij de Academie van Franeker.

Onafhankelijk bestuur
Met het Plakkaat van Verlatinghe verandert de tachtigjarige oorlog van karakter. Aanvankelijk was het vooral een opstand tegen de machtsuitoefening door de Spaanse koning Philips II – een strijd om regionaal zelfbestuur. Met het Plakkaat wordt het een echte onafhankelijkheidsoorlog. Het Plakkaat van Verlatinghe heeft grote invloed uitgeoefend op het politiek denken in de zeventiende en achttiende eeuw. Opvallend is de overeenkomst in redeneerstijl tussen het Plakkaat van Verlatinghe en de Amerikaanse Declaration of Independence, 200 jaar later! Vandaar ook de belangstelling van president Obama voor dit Plakkaat, tijdens zijn staatsbezoek aan Nederland. Beide documenten kunnen worden gezien als monumentale teksten op de weg naar volkssoevereiniteit.

Over de spreker
Dr. Harry Daemen (1949) is politicoloog en bestuurskundige. Hij was verbonden aan de universiteiten van Nijmegen, Twente en ten slotte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast was hij oprichter en de eerste directeur van de Thorbecke Academie in Leeuwarden (1986-1991). Hij gaf al diverse colleges bij de Academie van Franeker, onder andere over het poldermodel, de Europese integratie, de Brexit en over kiesstelsels.

Het publiekscollege vindt plaats op 3 juli in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!