Plan van aanpak Franeker historische rijwielencollectie

Op 9 februari 1928 werd tijdens de raadsvergadering in Franeker genotuleerd dat door inwoner Jan Nicolaas Jellema (1871-1938) aan het Museum van de gemeente Franeker ‘een verzameling historische rijwielen werd geschonken van verschillende types’. In 2007 kwam de Franeker rijwielhandelaar Marcus van der Woude er na een lange zoektocht achter dat die unieke collectie rijwielen nog steeds bestond.

Maar omdat deze de laatste jaren in een opslagloods op de Gemeentewerf aan de Harlingerweg eigenlijk min of meer wat stond te verpieteren bedacht hij een plan om voor dit historisch erfgoed een betere plek te zoeken.

Van der Woude riep, om zijn plannen te kunnen realiseren, de hulp in van Johan Brouwer uit Joure, kleinzoon van J.N. Jellema, en Piet Postma, bestuurslid / medewerker van Historisch Centrum Franeker. Samen hebben ze contact gezocht met het Batavus Fietsmuseum in Heerenveen en het Nationaal Fietsmuseum Velorama in Nijmegen. Na onderzoek bleek dat het Velorama de beste optie is om de antieke Franeker rijwielencollectie voor de toekomst te kunnen behouden. Aanstaande dinsdag 25 mei zal de werkgroep aan wethouder Jan Dijkstra een ‘Plan van aanpak’ aanbieden, met daarin het voorstel de fietsencollectie van de acht antieke rijwielen, waarvan de gemeente Waadhoeke nog steeds eigenaar is, voor het symbolische bedrag van € 1,00 te verkopen aan het Nationaal Fietsmuseum Velorama. In het koopcontract is onder andere opgenomen, dat het Velorama bereid is de rijwielen voor eigen rekening te restaureren en daarna zeven van de acht rijwielen permanent tentoon zal stellen in haar Museum. Het achtste rijwiel krijgt, na restauratie door Velorama, een permanente plek in Museum Martena in Franeker.

 

error: Bericht Beveiligd!