Politie tevreden over sfeervol verlopen PC

Franeker – De 158e PC verliep gezellig en sfeervol. De politie hield de gehele dag en nacht toezicht op en rondom hetSjûkelân. Overdag deden zich geen noemenswaardige incidenten voor.  ’s Avonds en ’s nachts moesten de agenten en beveiligingsmedewerkers enkele keren in actie komen om kleine vechtpartijen in de kiem te smoren. Tevens schreven agenten enkele bekeuringen uit voor onder andere het niet kunnen tonen van een identiteitskaart. Acht wildplassers kregen een bekeuring omdat zij niet in de daarvoor geplaatste plaszuilen hun natuurlijke behoefte deden. Een 24-jarige inwoner van Reduzum werd betrapt voor het in bezit hebben van zes wikkels cocaïne. Hij werd aangehouden en kreeg proces-verbaal. Vier andere personen kregen een boete voor het gebruik en bezit van een gebruikershoeveelheid hard -en softdrugs.  Een 34-jarige automobilist uit Wommels reed met te veel alcohol op achter het stuur en blies tijdens een ademanalyse 735 ug/l. Een 57-jarige bromfietser uit Franeker reed ook onder invloed op zijn vervoermiddel en blies op de ademanalyse 720 ug/l. Van beide bestuurders werd het rijbewijs ingevorderd en werd proces-verbaal opgemaakt. Tegen twee andere automobilisten werd ook proces-verbaal opgemaakt. Zij mochten hun rijbewijs houden omdat zij tijdens de ademanalyse onder de norm zaten van 570 ug/l.