Presentatie schetsontwerpen Breedeplaats en Fontein

Presentatie schetsontwerpen Breedeplaats en 11Fountains aan inwoners Franekeradeel, De schetsontwerpen van de nieuwe herinrichtingsvisie van de Breedeplaats en de fontein in Franeker zijn klaar. Publiek en media zijn a.s. donderdag 19 januari van harte welkom in de Martinikerk te Franeker. De deuren zijn vanaf 19.00 uur open, de presentaties zijn van 19.30 tot ongeveer 21.00 uur. Silvester Adema (architect voor de Breedeplaats) en de Franse kunstenaar Jean-Michel Othoniel (kunstenaar fontein) zijn aanwezig om hun eigen ontwerpen zelf te presenteren.

Ontwerp Breedeplaats

Een van de speerpunten van het binnenstadmanagement is de binnenstad aantrekkelijk te maken en te houden maken voor de bezoekers. Naast het winkelen is beleving en gezelligheid van de binnenstad van groot belang. Om het ‘huiskamergevoel’ met meer groen en met een prominente plek voor de fontein te creëren, werd voorgesteld om de Breedeplaats opnieuw in te richten. De gemeente heeft de heer Silvester Adema van het architectenbureau Adema uit Dokkum in de arm genomen om een ontwikkelingsvisie voor de Breedeplaats te maken. Silvester kent de stad goed en heeft in het verleden ook andere mooie ontwerpen voor de binnenstad gemaakt. Waaronder Sjaerdemastraat en het Martiniplantsoen.

Over 11Fountains

Met 11Fountains krijgt ieder van de Friese Elf Steden een fontein, ontworpen door elf internationaal gerenommeerde kunstenaars uit elf verschillende landen. De fonteinen – of eigenlijk waterkunstwerken – blijven na 2018 staan en worden nieuw cultureel erfgoed.

11Fountains is een idee van kunstcriticus en tentoonstellingsmaker Anna Tilroe. Inspiratiebron waren de prachtige historische elf steden met hun vele kunst- en cultuurschatten, de gemeenschapszin bij de bewoners én het feit dat Friesland internationaal koploper is op het gebied van watertechnologie. Met de elf fonteinen worden de elf steden via de kunst op een unieke wijze met elkaar verbonden, ontstaan nieuwe ontmoetingsplekken

voor de gemeenschap en wordt Fryslân een nieuwe bestemming voor het internationale cultuurtoerisme. 

Jean-Michel Othoniel

Jean-Michel Othoniel werkt voornamelijk met grote kralen van glas uit Murano. Hij verwierf wereldfaam met zijn metro-ingang bij het Grand Palais in Parijs. In 2015 werd zijn fontein bij het paleis van Versailles onthuld. Othoniel heeft vele prijzen op zijn naam. Het ontwerp voor de stad Franeker is gebaseerd op een belangrijke ontdekking van de in Franeker geboren, wereldberoemde astronoom Jan Hendrik Oort.

foto: Archief FranekerActueel.nl de ingestorte tent op de Breedeplaats die niet terugkeert in de nieuwe plannen

error: Bericht Beveiligd!