Presentatie toekomstvisie binnenstad Franeker

gemeentehuisstreetviewFraneker  – De gemeente Franekeradeel wil het winkelcentrum van Franeker zo compact, vitaal en aantrekkelijk mogelijk houden. Daarom heeft de gemeente Adviesbureau DTNP gevraagd een toekomstvisie voor de binnenstad te maken. Op 3 juli aanstaande presenteert DTNP haar conceptvisie voor de binnenstad van Franeker. Samen met verschillende belangengroepen uit de binnenstad heeft DTNP deze conceptvisie ontwikkeld.

Klaar voor de toekomst

Met de visie wil de gemeente klaar zijn voor de toekomst. Door economische recessie, demografische ontwikkelingen en internet wijzigt het gedrag en de behoefte van consumenten. Dat heeft effect op de binnenstad. Het vraagt ook om andere kwaliteiten en randvoorwaarden voor de inrichting van de binnenstad.

Voor wie is de presentatie bedoeld?

Voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het winkelgebied en de  detailhandel. Maar natuurlijk voor de detailhandel en ondernemersverenigingen uit de binnenstad van Franeker in het bijzonder.

Heeft u suggesties?

Het college heeft nog geen standpunt ingenomen over de visie van DTNP. Misschien heeft u nog suggesties die aan de toekomstvisie van de binnenstad toegevoegd kunnen worden. U bent van harte welkom.

Wanneer en waar?

Wanneer:        3 juli 2013 om 20.00 uur

Waar:              het gemeentehuis, Harlingerweg 18 in Franeker

error: Bericht Beveiligd!