Privacybescherming: noodzaak versus ongemak – college Mart Dijkstra

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 2018 beschermt onze privacy. Dat is een groot goed in tijden van digitalisering, maar de AVG zorgt soms ook voor ongemak en moeilijk werkbare situaties. Hoe ziet dat spanningsveld eruit? Daarover gaat het publiekscollege dat Mart Dijkstra geeft op 12 april bij de Academie van Franeker.

Bescherming van de burger
In de afgelopen jaren heeft de privacybescherming een enorme vlucht genomen. Sinds de invoering van de AVG in 2018 is er meer toezicht op de naleving van privacywetgeving. Toezichthouders in heel Europa kunnen hoge boetes opleggen voor inbreuken op de privacy van personen. Als organisaties persoonsgegevens verkeerd gebruiken, kun je als burger gelukkig relatief makkelijk een beroep doen op de privacywetgeving.

Moeilijk werkbare situaties
Vrijwel iedere organisatie heeft te maken met privacy: overheden, zorginstellingen, woningcorporaties, commerciële ondernemingen, stichtingen en verenigingen. De AVG vraagt van organisaties dat ze kunnen aantonen dat ze de verwerking van persoonsgegevens op orde hebben. Dat brengt in sommige gevallen nogal wat uitdagingen met zich mee. Soms zorgt privacywetgeving voor ongemak en moeilijk werkbare situaties. De AVG is dus niet voor iedereen een zegen. In dit publiekscollege gaat Mart Dijkstra in op dat spanningsveld tussen de noodzaak en het ongemak van privacybescherming.

Over de spreker
Mart Dijkstra werkt sinds 2010 als advocaat. Hij houdt zich bezig met het privacyrecht, het IT-recht en het intellectueel eigendomsrecht. Hij adviseert en procedeert in zaken over deze rechtsgebieden. Dijkstra slaagde cum laude in het privacyrecht aan de Grotius Academie. Hij werkte ook een tijdlang als jurist voor een multinational.

Het publiekscollege vindt plaats op 12 april in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.00 uur. Toegangskaartjes à 10 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!