Projectgroep Binnenstadsmanagement gestart

In de Projectgroep worden alle zaken die belangrijk zijn voor het versterken van de mooie historische binnenstad van Franeker besproken. De deelnemers vormen een afspiegeling van de detailhandel, de horeca, de dienstverlening , de culturele sector en de gemeente. Ook is er een spreiding over de Dijkstraat, de Gracht, de Voorstraat en de bronpunten net buiten de bolwerken. Handel  & Nijverheid, De Ster, de winkeliersverenigingen (Clusters), de Commerciële Club en de gemeente kunnen op deze manier hun acties optimaal op elkaar afstemmen.

Lees meer in Bulletin #1 (pdf) over:

  • De speerpunten
  • Actualisering bestemmingsplan binnenstad
  • Naar een gezelligere binnenstad / versterking van de routing
  • De 11 steden fontein
  • Parkeermeters
  • Organisatie Promotie en Activiteiten
  • Brandingstraject
  • Ondernemersenquête
error: Bericht Beveiligd!