Bloemketerp huisje -Eigen foto-

Protestantse Gemeente Franeker huurt huisjes op Bloemketerp voor asielzoekers

INGEZONDEN: Enkele weken geleden werd door de Protestantse Gemeente Franeker het plan opgevat om asielzoekers/vluchtelingen op te vangen in Franeker. De situatie in Ter Apel is on-Nederlands en schrijnend nu er honderden mensen buiten moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel en zelfs dat is soms problematisch.  Als kerkgemeente werd contact gezocht met ook andere geloofsgemeenschappen in Franeker en ook via sociale media met de hele Franeker gemeenschap.

Afgelopen week werd in `de Skûle Welzijn` in de Dijkstraat een voorlichtingsavond gehouden en werden vrijwilligers gevraagd. Er waren zo`n 30 mensen afgekomen op de voorlichtingsavond: dat is zeer inspirerend. Mensen van allerlei achtergrond, die zich bereid verklaarden mee te werken aan een goede opvang van vluchtelingen/asielzoekers uit Ter Apel.

Waar eerst plan was om 3 families/gezinnen te huisvesten in verenigingsgebouw `de Rank` aan de Zilverstraat te Franeker, werd uiteindelijk om praktische redenen, zoals het voorhanden zijn van douches, wasautomaten,  kookgelegenheden e.d., gekozen voor een aanbod van dhr. Piet Homminga van Recreatiepark `Bloemketerp` te Franeker om 3 huizen te huren op het park en gebruik van de wasserette op het park. Het plan werd uitgewerkt en op zondag, 30 oktober 2022, stonden we in de middaguren klaar om uit Ter Apel 3 gezinnen welkom te heten. Twee Syrisch/Koerdische gezinnen en een Libisch gezin. Totaal 16 mensen. Totdat deze mensen in de procedure worden opgenomen en wellicht elders onderdak krijgen of met een minderjarig kind elders in het land worden herenigd, blijven ze maximaal 2 maanden in Franeker als gast van onze Franeker gemeenschap.

Het jongste mensje nog maar 3 maanden oud, sommige volwassenen en kinderen getraumatiseerd en letterlijk gewond. Hen buiten laten slapen, geen onderdak bieden is onaanvaardbaar. Nederlandse kerken hebben zich verbonden aan de opvang en nemen in Nederland ruim 8000 vluchtelingen/asielzoekers op.  Met hulp van de 27 vrijwilligers hopen we hun een veilige omgeving te bieden, een dak boven het hoofd, eten en drinken. Er is welwillende medewerking van `de Skûle Welzijn` die ook de inzet van de vrijwilligers coördineren en regelen en ook positieve medewerking van gemeente Waadhoeke. Voor vragen / aanbieden hulp / informatie mag je je melden bij de coördinatoren van dit initiatief André Diemers en/of Wessel Veenstra, interim-voorzitter Protestantse gemeente Franeker (voorzitter@pkn-franeker.nl)