Provinciale CDA-politici bezoeken Franeker

Woensdag 11 maart waren de provinciale CDA-politici Sander de Rouwe en Sietske Poepjes in Franeker om vragen van Franekers te beantwoorden. Ook Be de Winter van het Waterschapsbestuur was aanwezig. Het ontvangst was in Bakkerij van der Kloet in de voormalige Friesland Bank aan de Voorstraat.  Een prachtig voorbeeld hoe een ondernemer van een karakteristiek leegstaand pand iets sfeervol en exclusiefs kan maken.

Aan de orde kwam de muizenplaag, die ook in delen van onze gemeente zijn weerslag heeft. De muizen zijn inmiddels verdwenen maar voor enkele boeren zal de ramp zich komende zomer voltrekken. Volgens De Rouwe heeft staatssecretaris Sharon Dijksma de problemen onderschat. “Dijksma moet in Brussel aangeven dat het hier om een ramp gaat en dat verruiming van allerlei beperkende regels dit jaar moeten worden toegestaan.”

De bodemdaling door gas en zoutwinning blijft ook in Franekeradeel de gemoederen bezig houden. Met Frisia, Vermillion en de Rijksoverheid zijn ruim acht jaar geleden afspraken gemaakt over compensatie voor boeren en andere maatregelen in de gebieden waar vanwege zout- en gaswinning bodemdaling verwacht werd. Voor agrariërs verloopt dit gebiedsproces vooral veel te traag. Sietske Poepjes ziet hier een rol voor de provincie om betrokken instanties tot daadkracht aan te sporen. Het waterschap speelt een rol in de noodzakelijke aanpassingen van de waterhuishouding om de verzilting van landbouwgrond tegen te gaan.

Bij de provinciale opdracht rond duurzame energie moet volgens Sander de Rouwe niet alleen naar windmolens gekeken worden. Ook zonne-energie en andere vormen van duurzame energie moeten onderzocht en waar mogelijk benut worden.

Gemeenten zijn sinds januari verantwoordelijk voor de zorg. Provincie en de Rijksoverheid hebben zich teruggetrokken. CDA Franekeradeel ziet dat gemeenten in de uitvoering van de zorg samen moeten werken met andere gemeenten, met het onderwijs en UWV. Volgens Sietske Poepjes moet de provincie hier niet meer de regie hebben. Wel vond Poepjes dat de provincie een verbindende rol zou moeten spelen als samenwerking niet vlot van de grond komt.

Na het vragen uurtje toog het gezelschap naar de Martinikerk waar onder leiding van de heren Doevedans, Verdyun en Tolsma uitleg werd gegeven over de restauratie van de kerk. Prachtig om te zien hoe, met hart en ziel, deze kerk wordt gerestaureerd. In juni 2015 wordt deze weer opgeleverd en heeft Franeker er weer een toeristische bezienswaardigheid bij.

Het bezoek werd afgerond met een rondje door het centrum met aandacht voor nieuwe functies voor leegstand van winkelpanden.

eigen foto’s

derouwe_poepjesprovinciale_cda_politici_bezoeken_franeker

error: Bericht Beveiligd!