Ingezonden: Aan de aanwonenden van het Franekerbos

Vanuit Stichting bosbeheer Fryslân, kregen we de vraag of er een mogelijkheid was om de brief, die verstuurd is aan de direct omwonenden van het Franeker te plaatsen op FranekerActueel.nl. Uiteraard geven we daar gehoor aan, hier de brief:

Nazorg Franekerbos.

Geachte Mevrouw/Meneer,

Er is ruimte gemaakt voor een betere ontwikkeling van de bomen in het Franekerbos.

U als direct aanwonende van het Franekerbos willen wij persoonlijk op de hoogte stellen van de nazorg van de werkzaamheden in het Franekerbos.

In november 2014 zijn we gestart met het grootonderhoud in het Franeker bos. Dat groot onderhoud bestond uit het dunnen van 50% van de bomen.

Inmiddels zijn we maart 2015 en hebben we het grootste deel van het werk kunnen afronden. We hebben behoorlijke droge weersomstandigheden gehad bij de uitvoering van de werkzaamheden. Na het invallen van de vochtige periode hebben we de werkzaamheden moeten staken en uitgesteld met de hoop op winters weer. In de winter hebben we gewacht op vorst om de werkzaamheden af te maken.

Door het uitblijven van de vorstperiode en de blijvende natte omstandigheden zijn we niet aan de laatste werkzaamheden toegekomen. Er moet nog een klein deel worden aangepakt, dit zijn nog dunnings werkzaamheden langs enkele paden en een deel van een bosvak, er ligt nog hout in het noordelijke deel van het bos wat nog verwerk en versnipperd moet worden. Dit deel van het werk zal als de ondergrond genoeg droog is, later dit jaar uit worden gevoerd. De opslag van hout en snippers die nog in depot lagen aan de rand van het bos zullen een dezer weken worden opgehaald.

De schelpen paden zijn inmiddels opgeknapt en hersteld. Ook de bermen die verreden zijn zullen daar waar nodig worden hersteld. Het werkpad wat gebruikt is om de stammen te verslepen naar het depot wordt ook hersteld, maar dat is nu nog niet mogelijk omdat het veel te nat is. Tijdens de werkzaamheden is schade ontstaan aan een hekwerk in het bos aan een drukke route. Dit is ook hersteld.

Zoals werd aangegeven bij de kap van het populierenbos willen we weer nieuwe populieren gaan aanplanten. Het stond in de planning om de aanplantwerkzaamheden dit voorjaar te realiseren. Daarvoor moet het bosperceel eerst met groot materieel bewerkt worden zodat de bomen geplant kunnen worden. Ook deze werkzaamheden laten op zich wachten door de natte omstandigheden. Als we nu met groot materieel het bos in gaan maken we meer kapot dan we goed doen. De nieuwe aanplant hebben we voorlopig uitgesteld tot het najaar van dit jaar.

Zijn er nog vragen of u wilt iets meer weten over de werkzaamheden dan kunt u altijd contact met ons opnemen, of u bezoekt de website van onze stichting.

www.SBBF.nl

Stichting bosbeheer Fryslân
Ryksstrjitwei 4
9036 JA Menaam
Tel 0518-419612. (maandags en dinsdags)

2 © Rinus Bouma - FranekerActueel.nl

error: Bericht Beveiligd!