Ruimere openingstijden Milieustraat Franeker op zaterdagen

Vanaf vandaag 1 maart is de Milieustraat in Franeker op zaterdag geopend tot 15.00 uur in plaats van tot 13.00 uur.

De gemeente Waadhoeke heeft dit besloten naar aanleiding van een enquête die onder de inwoners is gehouden. Uit deze enquête is de wens voor verruiming openingstijden op zaterdag specifiek naar voren gekomen.

Het is een tijdelijke proef om te zien hoeveel inwoners hier gebruik van gaan maken en geldt tot 31 december 2023. De gemeente beoordeelt
aan het eind van het jaar of het een succesvolle proef is en besluit dan of de verruiming van de openingstijden op zaterdag blijvend zal zijn.