gemeentewapen Waadhoeke

Samenwerking om groene reststromen te composteren

Samenwerking om groene reststromen te composteren en op landbouwgrond te gebruiken

Gemeentes Leeuwarden en Waadhoeke gaan een driejarige samenwerking aan met de coöperatie Agricycling om groene reststromen verder te gebruiken. Bij onderhoud van openbaar groen in de gemeentes komt bermgras en hekkelspecie vrij. De coöperatie Agricycling wil deze vrijkomende materialen ontvangen, composteren en toepassen op het land van de agrariërs. “Sa wurkje we mei ús boeren rjochtstreeks oan it slúten fan de kringloop en it ferbetterjen fan ús omjouwing” aldus wethouder Jan Dijkstra van Waadhoeke. 

Succesvolle proeven

Agricycling is een coöperatie van boeren waarbij kunstmest wordt vervangen door compost dat lokaal geleverd wordt via groene reststromen zoals bermmaaisel en hekkelmateriaal van gemeenten. Er zijn al succesvolle proeven gedaan in verschillende Friese gemeenten. In 2022 hebben 25 boeren van Agricycling 3920 ton aan bermgras en hekkelspecie, vrijgekomen tijdens het beheer en onderhoud van openbaar groen in de gemeenten Súdwest-Fryslân en de Fryske Marren, verwerkt tot ongeveer 3330 ton aan compost. Het maken en toepassen van deze compost verminderde het kunstmestgebruik met 78.933kg en verminderde de CO2 uitstoot met 845.820 kg. 

Samen sluiten we onze kringlopen

‘We willen met deze samenwerking een concrete bijdrage leveren aan de grote transitie-opgave waar onze landbouw voor staat. Met het toepassen van onze groene reststromen kan het gebruik van kunstmest worden verminderd en sluiten we kringlopen op een regionale schaal. Daarnaast is dit een mooie stap voor de bodemvruchtbaarheid, omdat het gehalte aan organische stof toeneemt. Dit is goed voor de biodiversiteit en voor het vasthouden van vocht in de bodem. Hierdoor is de bodem ook weer beter bestand tegen droogte’, aldus Evert Stellingwerf, wethouder van de gemeente Leeuwarden. 

Samenwerking overheid en agrarische sector

Naast de gemeentes Waadhoeke en Leeuwarden gaan naar verwachting ook Noardeast-Fryslân, Dantumadiel en Harlingen dit jaar de samenwerking met Agricyling aan. Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren hebben al een samenwerking met Agricycling. De werkwijze van Agricycling geeft invulling aan het ontwikkelen van een volwassen markt voor reststromen en circulaire landbouw op een zo lokaal mogelijk niveau zoals benoemd in het Actieplan van de Friese Landbouwagenda.

 

error: Bericht Beveiligd!