Nieuwe informatrice voor Moeders voor Moeders

Franeker– Simone Edwards van Muijen uit Franeker is per 1 december 2011 begonnen als informatrice voor Moeders voor Moeders. Deze landelijk werkende organisatie zet zich al 80 jaar in om urine van zwangere vrouwen in te zamelen. “Eigenlijk is het onvoorstelbaar dat iets wat je zomaar door het toilet spoelt zo belangrijk voor een andere vrouw kan zijn”, vertelt Simone. Door mee te doen met Moeders voor Moeders kan de kans op zwangerschap voor minder vruchtbare vrouwen fors toenemen. Want als je net zwanger bent, maak je in je lichaam een speciaal hormoon aan. Dat stofje kan echtparen die problemen hebben om in verwachting te raken, helpen.  Daarom zamelt Moeders voor Moeders urine in om van het hormoon een medicijn te maken dat o.a. de eisprong bevordert.

Voor Simone Edwards van Muijen de taak om het werk van Moeders voor Moeders meer bekendheid te geven, zodat veel vrouwen al in een vroeg stadium van hun zwangerschap meedoen. “Mijn regio bevat oa. de plaatsen Franeker, Harlingen en omstreken.  Als informatrice, leg ik de deelneemsters uit hoe het precies allemaal gaat. Meedoen is eigenlijk heel gemakkelijk. In het kort komt het erop neer dat je wekelijks een aantal opvangflessen met opvangkan krijgt voor de urine-inzameling. De kratten breng je zelf elke week naar een verzameldepot. In Berlikum, Dronrijp, Franeker, Harlingen en Winsum staan van die depots. Anders dan voorheen komt er dus geen chauffeur meer bij je de straat inrijden. Zo kun je anoniem meedoen en hoeven de buren niet te weten dat je zwanger bent. Dat beschouwen veel vrouwen als een voordeel. Zo heb ik ook een geheimhoudingsplicht over wie ik heb ingeschreven.”. Een van de grootste misverstanden is dat werkende vrouwen niet mee zouden kunnen doen. “Wat je kunt opvangen op de momenten dat je thuis bent, daar zijn we heel blij mee. Het is belangrijk om er vlug bij te zijn, want aanmelden kan vanaf het moment dat je overtijd bent tot de 12e week. De inzameling stopt in de 16e week want het hormoon wordt vooral in de eerste periode van je zwangerschap aangemaakt en na de 16e week veel minder. Je kan minimaal 5 en maximaal 10 weken meedoen”.

Inmiddels kampen 1 op de 6 paren in Nederland met vruchtbaarheidsproblemen en vele stellen komen dan ook in de medische molen terecht. Gemakkelijk zwanger worden is dus geen vanzelfsprekendheid en is vaak voor de betrokkenen een grote teleurstelling en betekent veel verdriet Simone vervolgt: “Eigenlijk kan je zeggen dat Moeders voor Moeders aan de wieg van veel zwangerschappen staat. Ik vind het leuk om voor een bedrijf te werken dat iets goeds doet. Ook het leggen van contacten met mensen vind ik erg fijn. Je komt bij mensen thuis die heel blij zijn. Het is toch geweldig om op een vrij eenvoudige manier een bijdrage te kunnen leveren aan het levensgeluk van iemand?”

Alle vrouwen die meedoen aan de inzameling van Moeders voor Moeders krijgen een mooie attentie, als dank voor hun meedoen.

Simone “Ik hoop veel zwangeren in de regio te kunnen motiveren om in het begin van hun zwangerschap mee te doen. Want het is een kleine moeite voor een groot geluk. Mocht je eerst nog informatie willen alvorens je je opgeeft, dan kan dat uiteraard altijd. Surf naar onze website  www.moedersvoormoeders.nl. of bel met ons gratis nummer 0800 0228070