Skjin Wetter 2022 in teken van microplastics

8 t/m 15 oktober is alweer de zesde editie van het jaarlijkse grootschalige opruimfestijn Skjin Wetter. De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseert Skjin Wetter met maar liefst 45 verenigingen, organisaties, ondernemers, clubs en de gastvrijheidssector in samenwerking met de gemeenten Dantumadiel, De Fryske Marren, Harlingen, Noardeast-Fryslân, Heerenveen, Smallingerland en Waadhoeke. De hele week ruimen meer dan 2.000 vrijwilligers op allerlei plekken in Friesland het zwerfafval op wat in en rond het water ligt. Van stadsgrachten, sloten tot strandjes, overal worden door zowel inwoners als toeristen bermen en wateren zwerfafvalvrij gemaakt. Skjin Wetter wordt ondersteund door Wetterskip Fryslân. Zij zetten zich in voor een goede kwaliteit van het oppervlaktewater en dat is van groot belang voor mensen, dieren en planten.

Zwerfafval komt op je bord terecht

Wekelijks krijgen wij het gewicht van een bankpas aan microplastics binnen via onze voeding. Zwerfafval dat op straat belandt, wordt meegevoerd met de wind en komt vaak uiteindelijk in het water terecht. Heel veel van dit zwerfafval stroomt via riolen, beken, sloten, grachten, meren, kanalen en rivieren naar de zee. Elk jaar eindigt er 8 miljoen ton plastic in de oceaan! Het zeewater en het zonlicht breken de grote stukken plastic af tot hele kleine deeltjes, maar plastic vergaat nooit. Deze microplastics komen in ons voedsel en ook in het drinkwater terecht. De stukjes plastic zijn zo klein dat waterzuiveringsinstallaties ze er niet uit kunnen filteren. Het komt dus uiteindelijk op je bord terecht. Een universiteit van Australië heeft samen met WWF in 2019 een groot onderzoek gedaan naar plastic in onze voeding. Hieruit blijkt dat een mens gemiddeld 2.000 microplastic deeltjes per week binnenkrijgt. Omgerekend is dat zo’n 5 gram, dit is vergelijkbaar met het gewicht van een pinpas!

Aftrap op 8 oktober in Franeker

De opening van Skjin Wetter in Franeker is op 8 oktober om 10.00 uur. Wethouder Jan Dijkstra zal dan bij het Elfstedenbruggetje (nabij de Spaarbankstraat) het startsignaal geven. In gemeente Waadhoeke zullen CSG Ulbe van Houten, Supclub Franeker, kanovereniging Onder de Wadden, De Skûle Welzijn, Scouting Andromeda Franeker, het AZC en Plaatselijk Belang Sint Annaparochie meedoen aan de grote schoonmaakactie Skjin Wetter.

Theaterlessen

Dit jaar zal theater Smoar wederom interactieve theaterlessen geven aan het voortgezet onderwijs op diverse scholen in Friesland. Deze humoristische lessen zitten vol weetjes en opdrachten en laten jongeren in meer dan 30 klassen stilstaan bij zichtbare en onzichtbare verontreiniging van het oppervlaktewater en de gevolgen hiervan. Alle lessen worden door Wetterskip Fryslân aangeboden.

error: Bericht Beveiligd!