Steunpunt Mantelzorg Franeker zoekt vrijwilligers

Franeker – Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel, onderdeel van De Skûle Welzijn in Franeker, begeleid en ondersteund mantelzorgers in de gemeente, door informatie en advies, emotionele steun en praktische hulp te bieden. Mantelzorg is onbetaalde zorg voor een chronische zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis. Mantelzorg bestaat in vele vormen en is bij iedereen weer anders. Sommige mensen helpen anderen met huishoudelijk werk of komen iedere dag even langs. Anderen zorgen dagelijks voor een zorgbehoeftige partner of een ziek familielid.

Het Steunpunt Mantelzorg verzorgt 4 keer per jaar een Mantelzorgcafe (2e woensdagavond v.d. maand). De Skule Welzijn zoekt enthousiaste medewerkers voor deze bijeenkomsten, het gaat hierbij om het vormgeven en uitbreiden van de activiteiten van het Steunpunt Mantelzorg zoals b.v.: de Dag van de Mantelzorg op 10 november en/of Mantelzorg-Inloop (1 x per maand). Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij/zij goed kan luisteren en affiniteit heeft met mantelzorg of zelf mantelzorger zijn (geweest), actief kunnen deelnemen aan of meehelpen met activiteiten en ervaring/opleiding in Zorg en Welzijn.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij De Skûle Welzijn, Godsacker 35 te Franeker. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, telnr. 0517-393750. Mailen kan ook: info@deskule.nl.

error: Bericht Beveiligd!