Steunpunt Vluchtelingen zoekt enthousiaste vrijwilligers

Steunpunt Vluchtelingen De Skûle Welzijn zoekt enthousiaste vrijwilligers 

De Skûle Welzijn biedt vluchtelingen met een verblijfsvergunning maatschappelijke ondersteuning. Met deze ondersteuning kunnen zij volwaardig en zelfstandig deelnemen aan alle facetten van de Nederlandse samenleving. Deze steun wordt gegeven door vrijwilligers en beroepskrachten.

Omdat er de komende tijd een grotere toestroom statushouders naar de gemeenten wordt verwacht, zijn wij voor de Steunpunten in Harlingen en Waadhoeke dringend op zoek naar nieuwe vrijwilligers, die als maatschappelijk begeleider aan de slag kunnen zijn.

Wij bieden boeiend werk in een fijne groep van zeer betrokken en enthousiaste professionals en vrijwilligers, En uiteraard is er begeleiding van een professional, waar je altijd op kunt terugvallen voor vragen en advies. Wat wij vragen? Affiniteit met de doelgroep, tijd en praktische kennis van de Nederlandse samenleving. Geïnteresseerd? Neem contact op met:

Marjan van der Heide, coördinator Nieuwkomers, tel: 0651422176

Wij heten je graag welkom binnen ons team.