De nieuwe Franicker ligt in de winkel

De 2018-editie van Franicker, het historische magazine van de Vrienden van de Stad Franeker, is verschenen. In dit nummer is een achtergrondartikel gewijd aan de inmiddels door velen bewonderde fontein […]

Tijdschrift Franicker, editie 2017 verschenen

De jaaruitgave 2017 van het tijdschrift Franicker is verschenen. Ook deze keer weer met bijzondere artikelen die teruggrijpen op de geschiedenis van deze stad.  Zo is er een bijdrage van Pieter Breuker over het vorig jaar […]

De nieuwe Franicker is uit

De veertiende editie van ‘Franicker’, een historisch tijdschrift  uitgegeven door de Vereniging Vrienden van de Stad Franeker, is verschenen.  Ieder jaar weer wordt de lezer getrakteerd op wetenswaardigheden uit de […]