Thema  “VERBINDEN” met  de Regionale Mantelzorgdag.

Op woensdag  8 april hebben de mantelzorgers uit Noordwest Friesland in St. Annaparochie de Regionale  Mantelzorgdag gevierd. Het thema voor deze dag was “Verbinden.”  Een initiatief van de steunpunten mantelzorg uit de gemeenten Franekeradeel, Het Bildt, Menameradiel en Harlingen. 

De middag werd geopend door wethouder Baukje Tol en het doel van deze dag was de mantelzorgers uit de regio in contact te brengen met elkaar en op ongedwongen wijze de “verbinding” aan te gaan.  Mantelzorgers ervaren het als prettig persoonlijke ervaringen te delen met elkaar en daarom was er veel ruimte voor ontmoeting en gezelligheid.

In de pauze was er zang en muziek en werd er samen met  De ReWi’s een mantelzorglied  ingestudeerd en gezongen. 

Met ingang van 2015 heeft de overheid een aantal taken rond zorg, welzijn, werk en inkomen overgeheveld naar de gemeenten. Iedere gemeente heeft een Gebiedsteam waar we als burger terecht kunnen met onze vragen. Van de mantelzorger wordt verwacht dat ze meer gebruik gaan maken van hun eigen netwerk en zelf de regie nemen.

Op de Regionale Mantelzorgdag  konden mensen via informatiestands en workshops zich laten informeren over praktische zaken zoals : het mantelzorgbeleid van uw gemeente, erfenis en nalatenschap en hoe u als mantelzorger vitaal kunt blijven.  Ook was er de gelegenheid kennis te maken met verschillende  vrijwilligersorganisaties die actief zijn in de gemeenten en de mantelzorger kunnen ondersteunen om de taken langer vol te houden.

Om 17.00 uur werd de Mantelzorgdag door dagvoorzitter Els Bultsma van  Partoer afgesloten en onder het genot van een hapje en een drankje  konden we terug zien op een zeer geslaagde middag.

De regionale Mantelzorgdag werd mogelijk gemaakt door :  De Skûle  Welzijn,  Stichting Welzijn Middelsee en de gemeente Harlingen.

mantelzorg

error: Bericht Beveiligd!