Tjitske de Boer-Oosterbaan met 109 jaar de oudste van Friesland!

Tjitkse de Boer-Oosterbaan uit Franeker is de oudste inwoner van de gemeente Franekeradeel en zelfs heel Friesland. Zondag 17 november vierde zij haar 109e verjaardag! Burgemeester Fred Veenstra en loco-commissaris van de Koning

Jannewietske de Vries hebben haar zondagmiddag gefeliciteerd in Saxenoord te Franeker. 

Tjitske Oosterbaan is op 17 november 1904 geboren in Witmarsum. In 1929 trouwde zij met Auke de Boer uit Pietersbierum. Uit hun huwelijk zijn twee kinderen geboren: een zoon en een dochter. Daar zijn ondertussen zeven kleinkinderen en zeventien achterkleinkinderen bijgekomen. Auke de Boer is in 1965 op 61-jarige leeftijd overleden. Ook de dochter is op relatief jonge leeftijd overleden. Vanaf hun huwelijk hebben Tjitske en Auke gewoond in Pietersbierum waar ze een familiebedrijf in pootaardappelen hadden. Ze hebben, met name in de oorlog, zware tijden gehad. Gelukkig verbeterden de omstandigheden later. Het bedrijf is voortgezet door hun zoon. Later is het bedrijf verkocht.

Na de lagere schooltijd heeft Tjitske cursussen handwerken gedaan. Ze heeft in haar leven heel veel kleding gemaakt. Het breien van sokken en truien was een hobby van haar. De kleinkinderen waren dan ook maar wat blij met de sokken. Als ze bij beppe “út fan hûs” waren kregen ze altijd soep van beppe met echte sûkerbôle.

De gezondheid wordt ieder jaar wel minder. Maar gezien de hoge leeftijd is dat niet zo verwonderlijk. Ten opzichte van vorig jaar is Tjitske zowel lichamelijk als geestelijk wat minder geworden. Contact maken wordt wat moeilijker. Als zij een ‘goede’ dag heeft dan drinkt ze koffie of eet wat in het restaurant, of leest een krantje.

bron: franekeradeel.nl foto: Joachim de Ruijter