Vogeltentoonstelling in Franeker

Ook dit jaar organiseert volière vereniging “De Edelzanger weer een tentoonstelling in Franeker. Op deze tentoonstelling laten 24 leden van de “De Edelzanger” hun mooiste vogels zien, ze hebben gezamenlijke ruim 200 vogels in geschreven. Om mee te strijden voor de mooiste vogel in hun categorie. De ingezonden vogels voor deze tentoonstelling worden gekeurd door keurmeesters van de N.B.v.V. volgens de door deze bond opgestelde standaardeisen en richtlijnen. Te zien zijn o.a. postuurkanaries, diverse kleuren zebravinken, zilverbekjes, rijstvogels, gouldamadines, grasparkieten, agaporniden, halsbandparkieten en nog veel andere soorten.

De tentoonstelling wordt gehouden in buurtgebouw De Terp, Engelhardstraat 28 te Franeker. De openingstijden zijn vrijdag 22 november van 20.00 uur tot 22.00 uur op deze avond zullen om 20.00 uur de kampioenen bekend gemaakt worden waarna de tentoonstelling voor inzenders en bezoekers zal worden geopend. Tevens kan u zaterdag 23 november van 10.00 uur tot 14.00 uur de vogels komen bekijken.

U kunt hier niet alleen vogels komen bekijken, maar u kan hier ook informatie over volière vogels krijgen.

Entree is gratis.

error: Bericht Beveiligd!