TNT bezorgt verspreid verkeerde kandidatenlijst

Franeker – In het verspreidingsgebied met de postcode 8806 (Achlum) zijn per abuis door TNT post de kandidatenlijsten verspreid van de gemeente Harlingen. Op de achterzijde van deze kandidatenlijsten staat een stembureau in Harlingen alszijnde dat u daar moet stemmen.

Dat is dus onjuist. Inwoners van Achlum, maar ook de overige inwoners van de gemeente Franekeradeel mogen stemmen op het stembureau naar keuze in de gehele gemeente Franekeradeel. Dus niet in een buurt gemeente!