Uitreiking Koninklijke onderscheidingen (6 x) *foto’s*

Hedenmorgen 26 april 2016 reikte burgemeester Eduard van Zuijlen aan zes personen een Koninklijke onderscheiding uit in de Koornbeurs te Franeker. Zij werden allemaal benoemd als lid in de Orde van  Oranje-Nassau.

Het betrof de volgende personen:

De heer Lieuwe Petrus Brandsma (67) uit Sexbierum

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1978 – 1981   
 • Penningmeester A.V.C.
 • 1981 – 1983   
 • Wedstrijdsecretaris A.V.C.
 • 1983 – 1994
 • Secretaris A.V.C.
 • 1999 – 2008   
 • Vicevoorzitter en algemeen adjunct A.V.C.
 • 1971 – 1996   
 • Bestuurslid IJsclub Meiinoar Ien
 • 1988 – 2008   
 • Scheidsrechter KNKB
 • 2009 – heden 
 • Begeleidingscommissie scheidsrechters KNKB
 • 1975 – 2000   
 • Bestuurslid Straatkaatscommissie Sexbierum-Pietersbierum
 • 2009 – heden 
 • Consul, terreinknecht, verslaggever, aanspreekpunt en contactpersoon voor de gemeente 
 1. Mevrouw Emke Wouda-Kingma (64) uit Franeker

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1990 – 2015   
 • Organisator ‘Hobbyen aan huis’
 • 1991 – heden 
 • Vrijwilligster bij Welfare werk Rode Kruis
 1. Christiaan Michael Stefanus Kramers (63) uit Hitzum

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1997 – heden 
 • Voorzitter Stichting Dorpshuis Hitzum
 • 2001 – 2010   
 • Van A(chlum) tot Z(weins) Leefbaarheidsproject (initiatief van Stichting Frija, een organisatie die zich inzet voor de leefbaarheid van de provincie Fryslân)
 • 1998 – heden 
 • Voorzitter, bestuurslid en lid werkgroep van Dorpsbelang Hitzum
 • 1993 – 1999   
 • Voorzitter van de Vereniging voor Volksvermaak Hitzum
 1. Wijtze Leistra (76) uit Tzummarum

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2007 – heden 
 • Digitaal zichtbaar maken van veel foto’s (intussen meer dan 11.000) en archieven van verenigingen via de website www.oudtzummarum.nl 
 • 1986 – heden 
 • Opgraven archeologische stukken / vrijwilliger in museum Yep Hettinga Skoalle
 • 1983 – heden 
 • Bestuurslid/archivaris Oudheidkundige Vereniging Barradeel
 • 2008 – heden
 • Medeoprichter/bestuurslid/vrijwilliger Stichting Bunker Koehoal
 1. Yke Dijkstra-Stegenga (60) uit Hitzum

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 1997 – 2012   
 • Lid algemeen bestuur/dagelijks bestuur Stichting samenwerking van Dorpshuizen in Friesland
 • 2003 – 2012   
 • Secretaris/ penningmeester Feriening Doarpshûzen Frjentsjerteradiel
 • 1990 – 1994   
 • Bestuurslid CBS Underweis/PCBO Franekeradeel
 • 1995 – heden 
 • Secretaris Stichting Dorpshuis Hitzum
 1. Betje Leistra-Terpstra (74) uit Tzummarum

Decorandus ontplooide de volgende activiteiten:

 • 2007 – heden 
 • Digitaal zichtbaar maken van veel foto’s (intussen meer dan 11.000) en archieven van verenigingen via de website www.oudtzummarum.nl
 • 1986 – heden 
 • Fotograferen en digitaliseren van archeologische stukken die haar echtgenoot Wijtze Leistra op het land van Yen Hettinga vond.
 • 1983 – heden 
 • Hulp aan archivaris Oudheidkundige vereniging Barradeel in de vorm van fotograferen, scannen en digitaliseren van documenten

Fotograaf Joachim de Ruijter maakte de volgende foto’s