Uitreiking Koninklijke onderscheidingen *foto’s*

Op 26 april 2017, hedenmorgen heeft burgemeester Eduard van Zuijlen aan drie personen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt in de Koornbeurs te Franeker.

Het betreft de volgende personen:

De heer Lieuwe Sjoerd Heeringa uit Tzummarum, 75 jaar. Hij wordt benoemd als Lid in de Orde van Oranje-Nassau

– 1997 – heden Penningmeester Stichting Fonds Nij Bethanië
– 1968 – 2004 Penningmeester/trainer/coach en lid van de jubileumcommissie 125 jaar van de Kaatsvereniging ‘Vereniging van Volksvermaken Tzummarum en omstreken’
– 1986 – 2008 Penningmeester en lid van de Raad van Commissarissen van Wonen Noordwest Friesland
– 2003 – 2011 Vice-voorzitter van de Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum
– 1973 – 1988 Administrateur en notulist van Stichting Recreatie Centrum Barradeel
– 1983 – 2008 Bewindvoerder van de heer E. Plantenga
– 1982 – 1985 Lid van de Ouderraad Openbare MAVO te Franeker
– 1959 – 1968 Penningmeester voetbalvereniging Tzummarum
– 1974 – 1984 Culturele Raad van de gemeente Barradeel
– 1996 – 2000 Bestuurslid van de lokale omroep De Eenhoorn

De heer Jan Hiemstra uit Franeker, 74 jaar. Hij wordt benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

– 1978 – heden partijlid FNP (Fryske nasjonale Partij)
– 2005 – heden Mede-initiator en realisator van Kaatsmuseum
– 2004 – heden Initiatiefnemer Jong Feintepartij (klassieke kaatspartij)
– 1988 – 2007 Raad van Toezicht en bestuurslid van de Rabobank
– 1981 – 2006 Lesmethode geschreven voor economie middelbaar onderwijs

De heer Emile Leonard Vogels uit Firdgum, 65 jaar. Hij wordt benoemd als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

– 1980 – 1997 Voorzitter VvV (Vereniging voor Volksvermaken/Kaatsvereniging) Tzummarum
– 2010 – heden Leider juniorenpartuur en sponsor van de commissie Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum
– 2001 – heden Diverse functies binnen Rotary Club Harlingen
– 1989 – 1991 Akkerbouwacties 1990
– 1986 – 1998 Federatie Barradeel en Omstreken
– 1995 – 2008 Bestuurslid Rabobank Noordwest Friesland
– 1998 – 2008 Hoofdbestuurslid Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
– 2005 – heden Voorzitter telerscommissie IPM (Irish Patato Market)Potato Group
– 1980 – heden Voorzitter en adviseur VVD Franekeradeel
– 1998 – 2002 Lid NLTO (Nederlandse Land- en Tuinbouw Organisatie)

De heer Dirk Bonnema, uit Tzummarum, 69 jaar. Hij wordt benoemd als Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer Bonnema wordt in dit persbericht wel genoemd maar wegens omstandigheden kreeg hij op een andere moment zijn Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. (foto 2)

Van links naar rechts: mevrouw Hiemstra, mevrouw Vogels, de heer Vogels, burgemeester Van Zuijlen, de heer Hiemstra, de heer Heeringa, mevrouw Heeringa en mevrouw de Vries, medewerker Kabinetszaken

Foto’s: Joachim de Ruijter

error: Bericht Beveiligd!