wethouder Jan Dijkstra en “Muzyktalint fan de dei” Ilse de Vries (eigen foto)

Uitslag Jeugdsolistenfestival

Na een mooie ochtend en middag met 28 prachtige solistische optredens van de muzikale jeugd uit onze gemeente was het aan wethouder Jan Dijkstra de uitslag bekend te maken. Dhr. Jan Dijkstra benadrukte het belang van muziekonderwijs en ook het spelen van muziek. Hij komt vaker op dit soort festivals en altijd met “nocht” luistert hij naar de jonge mensen die als solisten kunnen en mogen optreden. Optreden met spanning voor de solisten en soms ook de nodige spanning voor ouders en familie.

Muziek hebben we nodig en mensen die muziek kunnen maken, daar zijn wij als gemeente blij mee. Hierin wil de gemeente stimuleren zodat muziek ook te horen is onze de gemeente.

De vakjuryleden Nynke Jaarsma, Silva Soepboer, tevens ondersteund door aanstaand musicus Jinte Bos, hebben alle optredens naar niveau beoordeeld. Prachtige scores en veel positieve feedback. Tot slot kwam de keuze om het Waadhoeke “Muzyktalint fan de dei” aan te wijzen. Op grond van het optreden met plezier en vol overgave, wist Ilse de Vries met haar drumstel de 3 dames van de Jury te overtuigen, dat zij een toekomstig talentvolle muzikant kan worden.

De Uitslag

Slagwerkers/Drummers:

1e Prijs – 92,5 punten Ilse de Vries (Seewyn Kunsteducatie)

2e Prijs – 85,0 punten Rutger de Haan (Looft den Heer – Bitgummole)

Festival en 5e Divisie

1e Prijs – 90,0 punten Jorrit Dijkstra (Looft de Heer – Bitgummole)

2e Prijs – 86,0 punten Imre de Beer (Advendo Franeker)

3e Prijs – 85,0 punten Ilse Dijkstra (Looft de Heer – Bitgummole)

4e en 3e Divisie:

1e Prijs – 89,0 punten Wietse Mollema (Looft de Heer – Bitgummole)

2e Prijs – 88,0 Punten Rianne van der Veen (Looft de Heer – Bitgummole)

3e Prijs – 83,0 punten Naomi Schaaf (Looft de Heer – Bitgummole)

2e en 1e Divisie

1e Prijs – 91,0 punten Evanna Boonstra (Seewyn Kunsteducatie)

Het Jeugdsolistenfestival wordt jaarlijks door Seewyn en Waadklank georganiseerd. Het deelnemen aan dit festival is ter stimulering van solistische optredens als aanvulling op de reguliere muzieklessen. Het leren spelen voor publiek al of niet in je eigen orkest of groep, is voor de toekomst een prachtige aanvulling. Waadklank bestaat momenteel uit 20 muziekverenigingen uit de gemeente Waadhoeke. De muzieklessen worden veelal verzorgd door docenten via Seewyn Kunsteducatie.

Meer informatie is te vinden op www.waadklank.nl en www.seewyn.nl