Vanaf 22 juli Oud Kaatsveld/Zuiderkade/Turfkade weer geopend

Vanaf woensdag 22 juli zijn het Oud Kaatsveld en de kruising Zuiderkade-Turfkade weer open voor alle verkeer. Alle omleidingsroutes vervallen dan. De voorbereidende werkzaamheden voor de Oosterpoortsbrug zijn dan, 22 juli afgerond. Het aanbrengen en verwijderen van de damwand koste iets meer tijd dan was gepland (17 juli) Dit wordt zo zorgvuldig mogelijk gedaan vanwege de omliggende woningen.

Iedereen weer bereikbaar

Voorlopig is iedereen weer bereikbaar. De werkzaamheden hebben de nodige overlast veroorzaakt voor zowel ondernemers als bewoners.

Werkzaamheden nutsbedrijven na de vakantie zorgen voor overlast

Na de vakantie moeten de nutsbedrijven hun kabels en leidingen aansluiten op het nieuwe tracé. Bij deze werkzaamheden blijven de wegen open voor het verkeer. Er kan echter wel overlast zijn.

Informatie volgende fase werkzaamheden Oosterpoortsbrug

In augustus volgt meer informatie over de volgende fase van de werkzaamheden. Dan volgt informatie over de planning, fasering en welk gebied wanneer wordt afgesloten.

Heeft u vragen over de werkzaamheden?

Als u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Franekeradeel. Het KCC is bereikbaar op telefoonnummer 14 0517 of waddenpoort@franekeradeel.nl.

bron: Franekeradeel.nl

kaatsveld