Veiligheidsregio Fryslân waarschuwt voor dode vogels door vogelgriep

De vogelgriep is nog steeds aanwezig in Fryslân. Gister werden honderden dode vogels in Fryslân aangetroffen. Help jij mee de verspreiding van vogelgriep te voorkomen?

  • Vind je een dode of zieke vogel? Raak het dier niet aan, maar onthoud waar het dier ligt en meld dit bij het Friese Milieu Alarmnummer: 058 212 24 22.
  • Blijf in de natuurgebieden op de paden.
  • Laat vogels, vooral groepen watervogels, met rust: als ze opvliegen kunnen ze het virus verder verspreiden.
  • Houd honden aangelijnd, zeker in gebieden waar veel watervogels zijn.

 

Meer weten? Ga dan naar onze website: http://www.vrfryslan.nl/vogelgriep