Verkiezingen: CDA Waadhoeke plant appèlbomen in Waadhoeke

Op 1 november heeft het Christen-Democratisch Appèl een CDA-appèlboom geplant in de groenstrook bij MFC De Helling in Winsum. Deze boom is de eerste van vier appèlbomen die geplant worden in elke oude gemeente van Waadhoeke. Campagneleider Johan van Tuinen: “Hiermee wil CDA Waadhoeke laten zien dat de gemeente kan groeien en bloeien. CDA Waadhoeke wil zichtbaar, hoorbaar en voelbaar zijn voor alle inwoners van de nieuwe gemeente Waadhoeke”. Op 4 november zal er een boom worden geplant in het plantsoen bij zwembad De Bildtse Slag in Sint Annaparochie, op 17 november in Dronryp en op 20 november in Franeker.

Al eerder heeft CDA Waadhoeke een groei en bloei actie gedaan  met het planten van krokussen in elke kern van Waadhoeke. Met het CDA kunnen de inwoners straks de vruchten plukken van een daadkrachtige gemeente met een verbeterde dienstverlening.