Verkiezingen: FNP Waadhoeke met de Statenfractie op reis

De raadsleden van de nu nog Frije Bilkerts en FNP-afdelingen hebben met de statenfractie van de FNP woensdag 1 november j.l. met een Amerikaanse schoolbus een reis door de dorpen in straks de nieuwe gemeente “Waadhoeke” gemaakt.

Deinum was ‘s morgens de eerste halteplaats. Daar werd het nieuwe sportcomplex “De Fjouwere” bekeken van de voetbalvereniging, kaatsvereniging, volleybalvereniging en gymvereniging. Die zijn nu bestuurlijk een Sportvereniging Deinum. Wij werden er gastvrij onthaald met koffie en gebak en door Siep Tilma werd er uitleg gegeven over de vernieuwing van de sportvoorzieningen en de nieuwe bestuursform.

De tweede halte op de reis was Zwarte Haan. Daar vertelde Leendert Ferwerda over het ontstaan van het Bildt, de Bildtse taal en de vroegere bootverbinding, van 1932 tot in 1947, tussen Zwartehaan en Ameland. Ook werd bij het gemaal de vispassage voor glasaal en de driedoornige stekelbaars, van de Noordzee-Waddensee naar het binnenwater bekeken.

De laatste halte was cafe De Driesprong in Winsum, één van de dorpen van Littenseradeel die per 1 jannuari 2018 in de nieuwe gemeente “Waadhoeke” komt te liggen. Wethouder Bram Bonnema vertelde over de bedrijvigheid en daarmee de werkgelegenheid in dit dorp.