Verschillende stremmingen in Franekeradeel

omleidingFranekeradeel – Vanaf 31 augustus t/m 30 oktober 2009 is de Monnikenweg van Achlum naar Arum maandags t/m vrijdags gesloten van 07.00 – 16.30 uur. De stremming vindt plaats in verband met het aanleggen van het fietspad van Achlum naar Arum. De omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

I.v.m herstraatwerkzaamheden van maandag 24 augustus t/m vrijdag 11september is de Ypeijsingel tussen Ypeijbrug en de Noorderbleek Franeker afgesloten.

Vanwege herinrichtingswerkzaamheden wordt de Peinserweg te Ried van woensdag 26 augustus t/m 18 september 2009 afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het betreft het gedeelte grens bebouwde kom Peinserweg tot aan de Hoofdstraat.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!