Volks Kerstzangavond in de Martinikerk

Franeker – Op  woensdagavond 21 december wordt om 19.00 u  weer de jaarlijkse Volks Kerstzangavond gehouden in de Martinikerk te Franeker met als thema: “Iedereen mag erbij”.  Er worden in een stemmige kerstsfeer weer vele traditionele bekende liederen gezongen. Medewerking wordt verleend door  het A-korps van Advendo en leerlingen van cbs De Korendrager. Op het orgel speelt dhr. J de Jong. De meditatie wordt verzorgd door da. J. Burger hier uit Franeker.

De organisatie berust bij de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie.