Voor wie steek jij een lichtje op?

Het weekend van 25 – 26 november staat in het licht van gedenken. De kerkgemeenschappen Tzummarum-Firdgum, Oosterbierum-Wijnaldum en Sexbierum-Pietersbierum doen dit op zondag 26 november.

De namen van de overledenen worden nog een keer genoemd en voor hen wordt een kaars aangestoken. Op zaterdagmiddag 25 november zijn de drie kerken geopend voor alle mensen (gelovig en niet gelovig, kerkelijk en niet kerkelijk) om een kaarsje te branden voor iemand die ze missen of voor de ellende in de wereld.

Iedereen is welkom in de,

  • Sint Martinuskerk  Tzummarum van16.30 uur tot 17.30 uur
  • Sint Joris Tsjerke Oosterbierum van 15.00 uur tot 17.00 uur
  • Sixtuskerk  Sexbierum van 15.30 uur tot 17.30 uur

 

 

error: Bericht Beveiligd!