waadhoeke

Voorbeeld Waadhoeke leidt tot meertaligheidscoördinatoren voor heel Fryslân

Het Rijk stelt met elkaar 18 miljoen euro beschikbaar om nieuwe afspraken voor het versterken van de Friese taal en cultuur uit te voeren. Met een mooi succes voor gemeente Waadhoeke: er wordt € 1.7 miljoen uitgetrokken voor een meertaligheidscoördinator voor alle Friese gemeenten. Waadhoeke heeft als enige gemeente sinds 2021 al een meertaligheidscoördinator. 

De nieuwe afspraken zijn vastgelegd in de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer (BFTK) die maandag 8 april werd ondertekend door minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok. Namens de gemeente Waadhoeke waren wethouder Jan Dijkstra en meertaligheidscoördinator Gerard de Jong aanwezig bij de ondertekening.

Naar Waadhoeks voorbeeld

De provincie heeft veel input opgehaald bij allerhande instanties, waaronder gemeente Waadhoeke. Dat de functie van meertaligheidscoördinator grote meerwaarde heeft, wordt nu door de provincie onderstreept met de wens om alle Friese gemeenten een meertaligheidscoördinator te geven. Daarvoor trekt het Rijk € 1.7 miljoen uit in de BFTK.

Compliment voor de gemeente

Een ‘boppeslach’ voor alle Friese gemeenten, maar zeker ook voor Waadhoeke. Wethouder Jan Dijkstra: “Wy hawwe yn 2021 as earste gemeente, mei help fan de provinsje, in meartaligenskoördinator oansteld. Dit om ús taalrykdom dy’t wy hjir yn Waadhoeke sa wichtich fine –  mei it Frysk, Biltsk en Frjentsjerters – echt struktureel te stypjen en út te bouwen. Dat deputearre Eke Folkerts, de Fryske amtners en it Ryk dit ek sjogge as mearwaarde is in komplimint foar ús. It is in rol dy’t it ferskil meitsje ken.”

Meertaligheidscoördinator als brug

Gerard de Jong: “De meertalighydskoördinator funksjoneert as brûg en netwerker tussen overheden en ‘t taalspeulfeld, met ’t Frysk, maar ok met de streektalen. Ik help bij ‘t ferwezenliken fan doelen op ‘t gebied fan meertalighyd: intern bij de gemeente, en deur de frijwilligers die’t met taal doende binnen in de gemeente bij de hând te nimmen. Soa krije wij meer foornander, en ‘t ferklaint de ôfstand tussen overhyd en ‘t taalfeld.”

Prioriteiten in de nieuwe BFTK

In de BFTK leggen Rijk en provincie Fryslân vast hoe zij in de periode 2024-2028 werken aan de bescherming en bevordering van de Friese taal en cultuur. Binnen de nieuwe afspraken voor de periode 2024-2028 zijn vijf prioriteiten aangewezen: zichtbaarheid van het Fries in de openbare ruimte, digitalisering van het Fries, Fries in het onderwijs en onderzoek, taaloverdracht tussen generaties en decentraal taalbeleid.

error: Bericht Beveiligd!