Voorbereiding tijdelijke Fiets- en voetgangers brug *film*

De voorbereidingen voor de nieuwe Stationsbrug zijn in volle gang, veel zwaar materieel wordt naar Franeker verscheept om de veranderingen die er gaan plaats vinden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. Zo zal er op korte termijn een tijdelijke fiets- en voetgangersbrug worden geplaatst en wordt er een begin gemaakt met het verwijderen van de oude Stationsbrug. Hiervoor zullen twee weekenden 24 uur per dag worden doorgewerkt. Dit alles om de scheepvaart zo weinig mogelijk hinder te laten onder vinden. De omwonden hebben allemaal een brief gehad. Wij hebben deze brief op de site geplaatst.

Rinus Bouma heeft weer prachtig film materiaal aangeleverd van de voorbereidingen

 

 

de brieven zoals ze zijn verstuurd naar de omwonenden.
153

154

error: Bericht Beveiligd!