Vredeman de Vries prijs voor Architectuur

Franeker – Van maandag 11 mei t/m vrijdag 29 mei 2009 bent u in het gemeentehuis van Franekeradeel aan de Harlingerweg 18 te Franeker van harte welkom om de rondreizende tentoonstelling in het kader van de Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2008 te bezichtigen.

Vredeman de Vries prijs
De provinciale Vredeman de Vries Prijs voor Architectuur 2008 is een gezamenlijk initiatief van de provincie Fryslân, ARK (centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit), hûs en hiem welstandsadvisering en monumentenzorg en Keunstwurk. De hieraan gekoppelde expositie toont het beste wat in de periode 2006-2007 op het gebied van architectuur in Fryslân tot stand is gekomen. Het hoeft daarbij helemaal niet te gaan om grootse of het spectaculaire architectuur. Het gaat vooral om de kwaliteit. Vaak blijkt dan dat goed opdrachtgeverschap dan net zo belangrijk is als goed vakmanschap van de ontwerper.

Projecten
De tentoonstelling laat een zestiental in Fryslân gerealiseerde projecten zien. Uit deze zestien, van een reeks van negenenzestig inzendingen, is de uiteindelijke winnaar, nieuwbouw kantoor Wonen Noordwest Friesland te Sint Annaparochie, gekozen. Op 22 november 2008 vond de prijsuitreiking in Leeuwarden plaats. De enthousiaste medewerking van de exposanten heeft borg gestaan voor een fraaie tentoonstelling.

De tentoonstelling gaat vergezeld van een gratis catalogus zodat u thuis alles nog eens rustig kan nakijken.

error: Bericht Beveiligd!