Walke Talkie mentorprogramma voor jong volwassenen.

De Skûle Welzijn heeft, in samenwerking met Stichting VerbindMij, een concept ontwikkelt voor de jong volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben om hun leven weer richting te geven. Te denken valt aan vroegtijdige schoolverlaters, mensen in een isolement, mensen die hun financiële situatie niet kunnen overzien, e.d.

Dit traject start met een cursus van 10 weken waarin vaardigheden op het sociale vlak, weerbaarheid, financiën, werk en inzicht in de eigen situatie worden belicht.  Deze cursus is de basis voor  een  individueel vervolgprogramma van een jaar waarin de deelnemer zijn doelen inzichtelijk zal maken en stappen zal gaan zetten om deze te realiseren.  Te denken valt aan het starten van een opleiding, zelfstandig(er) gaan wonen, het vinden van een baan of een combinatie hiervan.

Rode draad binnen het project Walke Talkie is het mentorschap. Voor de deelnemers wordt een passende mentor gezocht die hen een jaar lang zal begeleiden bij dit traject. Deze mentor is hun vraagbaak, motivator en vertrouwenspersoon. Meer informatie over vorm en inhoud kunt u vinden op www.deskule.nl.

Deelnemers kunnen aangemeld worden door instanties als bijv. het Gebiedsteam, scholen, Pastiel, Sluitende aanpak. Ben je niet bekend met deze organisaties, maar denk je dat dit programma een goede opstap zou kunnen zijn voor jou of iemand die je kent dan kun je contact op nemen met Eric Pranger, e.pranger@deskule.nl. Hij is de contactpersoon van dit project.

Aanmelden kan t/m 21 oktober. De cursus gaat maandag 31 oktober van start van 10.00 tot 13.00. Informatie over de cursus volgt tijdens een intake gesprek. Deze zullen gehouden worden in de periode tussen 24 en 28 oktober.

error: Bericht Beveiligd!