Weinig asbest vrijgekomen in Tzummarum

Franeker – In de nacht van zaterdag op zondag heeft er een brand gewoed aan de Hegesylsterwei in Tzummarum. Daarbij is asbest vrijgekomen. Inmiddels is bekend dat het verspreidingsgebied aanzienlijk kleiner is dan in eerste instantie gedacht. Uit onderzoek blijkt het asbest niet verder dan 50 meter ten noordoosten van de boerderij te zijn gewaaid. Het betreft hier een stuk weiland. De eigenaar hiervan is inmiddels ingelicht.

Het asbest dat is aangetroffen, wordt verwijderd. Voor vragen of nadere informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met:

Floor Levering, Coördinator Openbare Orde en Veiligheid
Tel: 0517 380 130
E-mail: f.levering@franekeradeel.nl

Ilse van der Weide, Coördinator Communicatie
Tel: 0517 380 106
E-mail: i.vanderweide@franekeradeel.nl

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!